Miluje Jean-Claude Anitu?

 

Na turné k zatím poslední anitovské knize, Kiss the Dead, odpovídala Laurell na otázky svých čtenářů. Jednou z těchto otázek byla: Miluje Jean-Claude skutečně Anitu, nebo miluje moc, kterou skrze ni získává?  Zde je Laurellina odpověď:

 

 

Miluje ji tak moc, jak je toho schopen, ale myslím, že se kvůli staletím bolesti a ztráty drží částečně zpět. Já ztratila jen během tohoto života několik lidí, které jsem milovala, a kvůli tomu jsem byla také opatrnější, než jsem do vztahu dala celé srdce. Ale z té otázky vyplynulo, že moc je nějakým způsobem špatná a tomu já nevěřím.

 

Jen díky moci je schopen Jean-Claude starat se o své lidi, bez moci by zemřel už před lety, a stejně tak Anita i Richard. My bychom bez ní nikdy nepotkali Micaha a Nathaniel by nikdy nežil tak dlouho, aby začal pro Anitu něco znamenat. Pokud by Jean-Claude s Anitou netvořili pár vládnoucí nadpřirozenou mocí, pak by série skončila už před lety.

 

Pokud nejste dostatečně mocní a silní, abyste ochránili ty, které milujete, pak je ztratíte. Nemluvím teď o síle, s kterou byste někoho praštili na solar plexus nebo někoho zastřelili nebo se dopustili jiného násilí. Mluvím o síle charakteru, síle přesvědčení, síle vůle – mluvím o síle, která vás udrží na vaší cestě.

 

Věřím, že bez síly by láska nepřežila, ale vy, jako lidé, nejste přesvědčeni, že aby láska vytrvala, musí se na ní pracovat. Lidé, kteří mají slabou vůli, vás zklamou. A láska, pravá láska, skutečná láska, za tou stojí spousta práce, věřte mi.

 

Jste dostatečně silní, abyste někoho milovali? Jste dostatečně silní, abyste chránili je i sebe? Chránit je znamená dělat práci, kterou nenávidíte, abyste jim zajistili střechu nad hlavou a jídlo na stole. Chránit svou lásku znamená dělat i práce v domácnosti, i když je nenávidíte. Chránit lásku znamená dělat to, co po vás chce život sám, s člověkem nebo lidmi, které milujete.

 

Miluje Jean-Claude Anitu? Ano. Podle všech definic lásky, které znám, ano, miluje ji velmi. Ale není to o tom, že by Anita v sobotu večer vysedávala u telefonu a drtila si palce v očekávání, jestli Jean-Claude zavolá. Anita má dost práce se svou kariérou tak, jako má spoustu práce i on. A navíc má i Micaha a Nathaniela, kdyby jí bylo smutno.

 

Zdroj: laurellkhamilton.org

Překlad: Axia