Zombie

 

- zombie, nad níž oživovatel ztratí kontrolu, zabíjí
- zombie, která byla magicky nadaná, po probuzení si nemusí pamatovat, kým byla a čím je, a pro uvědomění si sama sebe žere maso - lidské
- zombie se oživují nejdřív 3 dny po smrti - tak dlouho trvá duši než odejde - nejméněpři oživování je potřeba smrt - třeba i malá jako je zranění
- při probouzení mrtvoly starší sta let je až na výjimky potřeba bílé kůzle - bezrohé kůzle - lidská oběť
- lidé se snaží využívat zombie k práci, vyjasnění nebo sepsání závěti
- nejsou považovány za důvěryhodné svědky protože musí být dotazovány polopaticky
- pokud je zombie mučena, vědomí zmizí ještě rychleji
- zombie hnijí; pokud se živí syrovým masem, hnijí pomaleji, pokud v nich není zachycena duše...
- při vyvolávání se používají ochranné masti - každý oživovatel má svou směs, ale nejsou nezbytné
- ke každému oživení jsou třeba 3 věci - ocel krev a sůl (sůl na uložení do hrobu), ocel k otevření krvavé rány, krev k vytvoření kruhu moci, aby mohla zombie mluvit musí se napít krve

"Gordone Benningtone, touto ocelí tě volám z tvého hrobu. Slyš mě, Gordone Benningtone, slyš a poslouchej. Ocelí, krví a mocí ti přikazuji: povstaň z hrobu. Povstaň z hrobu a přijď mezi nás.“
Dotkla jsem jeho čela zkrvavenou rukou, zanechávaje tam malou temnou stopu.„Krví tě poutám k tvému hrobu, Gordone Benningtone.“ Jemně jsem se ho dotkla hranou mačety. „Ocelí tě poutám k tvému hrobu.“ Přehodila jsem si mačetu do levé ruky a vzala otevřenou nádobu se solí, kterou jsem si nechala uvnitř kruhu. Posypala jsem ho solí, a jak na něj sůl dopadla, znělo to jako suchá plískanice. „Solí tě poutám k tvému hrobu, Gordone Benningtone. Jdi a už víc nevstávej.“
Musela jsem ještě projít pozpátku celý kruh a zrušit ho.

- při vyvolávání z hrobu může stát blízká osoba u hlavy hrobu pro ovládnutí zombie, ale v soudních záležitostech je to jen na oživovateli - osoba blízká by mohla zombie zmanipulovat
- nesmí se oživit zombie, která byla zavražděna, protože se snaží zabít svého vraha, žádný ochranný kruh, žádné zátarasy, nic ji nezadrží probourají se zdí, roztrhnou lidi, kteří stojí v cestě, podle nových zákonů (Inkubovy sny) je oživovatel zodpovědný za vraždy a škody, které zombie napáchá - včetně smrti vraha - tzn. automatický trest smrti za vraždu s použitím magie
- problém může nastat, i pokud si zombie myslí, že byla zavražděna (viz 13. díl): "vrah" způsobil sérii událostí, které skončili infarktem mrtvého. Taková zombie chce zabít, ale ochranný kruh ji udrží - tedy pokud se něco nestane oživovateli, který kruh a zombii vyvolal

 

autorka: henutsen