Leopardodlaci

 

 

– virem je těžké se nakazit, proto jsou skupiny malé

– v St. Louis klan Lidožroutů

– vůdci: Gabriel (znám také jako Lion passant)

             Anita Blake (nejprve Léoparde lionne, poté nimir-ra)

             Micah Callahan (nimir-raj)

– skupina je známá jako pard

– méně formální vztahy než mají vlkodlaci nebo krysodlaci

– některé zvyky a pozdravy podobné vlkodlakům

– pard je malý – v Gabrielově původní skupině bylo sedm členů, Micahův pard čítal původně jen šest členů

– Gabriel uzavíral obchodní smlouvy s lupou vlkodlaků Rainou – výměnou za ochranu leopardy využívala k trestání vzpurných vlkodlaků

– Anita zabíjí Gabriela a poté se tane vůdkyní a ochránkyní leopardů

– Anitina zvířata na zavolání

– členové Koalice lykantropů

– zvláštní schopnosti:

Micah: povolání těla (léčba dotekem), rychlá bezbolestná proměna z leoparda v člověka a zpět

Gabriel: schopnost sdílet moc

– známí leopardé: Gabriel, Gregory Dietrich, Nathaniel Graison, Zane, Cherry, Vivian, Elizabeth, Micah, Merle, Noah, Caleb, Gina, Violet

– zvířata na zavolání pro upíry: Padma, Belle Morte, Matka temnot

 

- většina termínů pochází z hindštiny, ostatní z anglické nebo francouzské heraldiky.

 

pard

– ‚smečka‘ leopardů. ‚Pard‘ v angličtině označuje ‚pantery a leopardy‘.

 

nimir-raj

– leopardí král. Nimir je verze hindsko-arabsko-hebrejského slova ‚namir‘ čili ‚panter‘, ‚tygr‘, přeneseně ‚velká kočka‘. Slovo Raja v hindštině označuje ‚správu‘, ‚vládu‘, Raj v mnoha indických jazycích znamená ‚princ‘ nebo ‚královská výsost‘.

 

nimir-ra

– leopardí královna – Ra je upravená verze slova Raj nebo možná slova Rani, které v hindských jazycích označuje královnu. Podle leopardích legend může najít nimir-raj svou pravou družku v nimir-ra, mezi nimi se vytvoří magické a duchovní pouto po prvním sexu.

 

leopard lionne

– z heraldiky ‚lev ve skoku‘, vůdce pardu, který není král nebo královna, vede, radí, chrání i mstí. Někdy zároveň s nimir-ra/j, coby zástupce. S takovým vůdcem jsou leopardi jistější.

 

leopard/lion passant

– z heraldiky ‚spící lev‘, vůdce pardu, který není král nebo královna, vede, ale nechrání. S takovým vůdcem jsou leopardi bázliví, nejistí a nedůvěřiví.